Vastuullisuus

Rakennamme vastuullista yritystoimintaa

Huolehdimme lukuisten yhtiöiden taloudesta ja satojen tuhansien ihmisten palkoista asiakasyrityksissämme, joten eettinen liiketoiminta sekä lakien ja säädösten noudattaminen on meille itsestään selvyys. Edistämme vastuullista liiketoimintaa niin asiakasyrityksissämme kuin omassa toiminnassamme.

Maksamme veromme Suomeen, jokaiseen kuntaan, jossa toimimme. Haluamme pitää koko maan elinvoimaisena ja tarjota asiakkaillemme paikallista palvelua kaikkialla Suomessa. Taloushallinnon ja palkkahallinnon ammattilaisemme tuntevat asiakkaidemme toimintaympäristön.

Hoidamme huolella paitsi asiakkaidemme taloutta, myös omaamme. Kannattavan liiketoiminnan ja hyvän hallintokäytännön avulla varmistamme toimintamme jatkuvuuden. Kaikki konsernin työntekijät tuntevat Vastuullisuus ja eettisyys -toimintaohjeemme sekä lahjontaa ja korruptiota ehkäisevät käytäntömme.

Vahva tietosuoja on liiketoimintamme edellytys. Tietosuojapolitiikkamme avulla huolehdimme asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä lainsäädännöllisistä oikeuksista ja velvoitteista.

Vastuullisuusstrategiassamme on kolme painopistealuetta: eettinen ja vastuullinen liiketoiminta, ilmastoystävällisyys ja ekologisuus sekä ihmiset ja työympäristö.

 

 

Uusin askelmerkein kohti entistä vastuullisempaa liiketoimintaa

Administer-konsernin vastuullisuus ja eettisyys -toimintaohje (Code of Conduct)