Tietosuojaselosteet

Kaikki Administer-konsernin yhtiöt (jäljempänä ”Administer”) ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi vain sovellettavan tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön sekä hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

Administer on asiakkaita, verkkosivuston vierailijoita, jakelijoita, toimittajia, alihankkijoita, osakkeenomistajia, sisäpiiriläisiä ja työnhakijoita koskevien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tällä sivustolla kerromme Administerin henkilötietojen käsittelystä yleisesti ja annamme ohjeita henkilötietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi käyttöön. Administer Oyj vastaa henkilörekisterien tietoteknisestä ylläpidosta ja toimii keskitettynä yhteyspisteenä tietosuojakysymyksiin liittyen.

Administer Oyj
Konepajankuja 3 B
00150 Helsinki
Y-tunnus: 0593027-4
Puhelin: 020 703 2000

Kaikki rekisteriä koskevat yhteisrekisterinpitäjät on kerrottu konsernin www-sivuilla osoitteessa: https://administergroup.com/administer-konsernin-yhtiolistaus/.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi, minkälaisia tietoja käsittelemme ja millä perusteella

Rekisteröityjä on eri tyyppejä, ja kunkin tyypin kohdalla on tarkempia tietoja siitä, millaisia henkilötietoja me käsittelemme ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään eri tilanteissa. Avaamalla alempana omaa asemaasi vastaavan kohdan, saat tarkempia tietoja siitä, millaisia henkilötietoja sinusta keräämme ja käsittelemme. Jokaisessa kohdassa kerromme myös mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietoja ja mikä on käsittely oikeusperuste.


Asiakas- ja yhteyshenkilöitä koskeva tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Administer-konserni kerää ja käsittelee henkilötietoja yhteisiä tarkoituksia varten.

Asiakas- ja yhteyshenkilöitä koskeva tietosuojaselosteToimittaja- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Administer-konsernin kumppanitoimintaa.

Toimittaja- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaseloste


Osakkeenomistajat tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Administer Oyj:n osakasluettelon ja yhtiökokousluetteloiden henkilörekisteriä. Administer Oyj vastaa henkilötietojen käsittelystä.

Osakkeenomistajat tietosuojaseloste


Sisäpiirihallinto tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Administer Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden yhteistä sisäpiirirekisteriä.

Sisäpiirihallinto tietosuojaselosteTietosuojaseloste Whistleblowing-ilmoitusmenettely

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Administer kerää, käsittelee ja suojaa whistleblowing-ilmoituksen tehneen henkilön henkilötietoja sekä whistleblowing-yhteydenoton kohteena olevan henkilön henkilötietoja.

Tietosuojaseloste, Whistleblowing-ilmoitusmenettelyTietosuojaseloste työnhakijoille

Tässä selosteessa annetaan tietoa siitä, miten Administer ja sen työntekijät, yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt käsittelevät henkilötietoja rekrytoinnin yhteydessä.

Tietosuojaseloste työnhakijoille


Rahanpesurekisterin tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan millaisia henkilötietoja Administer kerää rahanpesurekisteriä varten ja miten näitä henkilötietoja käsitellään.

Rahanpesurekisterin tietosuojaseloste

Administer-konsernin vastuullisuus ja eettisyys -toimintaohje

Tässä toimintaohjeessa käsitellään lakien, säädösten ja määräysten noudattamista, ympäristönäkökulmaa, ihmisoikeuksia, lahjonnan torjuntaa, salassapitovelvoitteita ja vastuuta henkilöstöstä.

Administer-konsernin vastuullisuus ja eettisyys -toimintaohjeAnja Hänninen

Tietosuojavastaava, Administer Group

Sähköposti

anja.hanninen@administer.fi

Puhelin

+358 40 522 0621