Vuosikertomus 2023

Administer Group haluaa olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella ja innovatiivisella asenteella sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella. Tavoitteemme on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja.

Avaa vuosikertomus 2023 (pdf)

Vuoden 2023 avainluvut

75.9
Liikevaihto M €

2.8
Käyttökate M €

1087
Henkilömäärä

Toimitusjohtajan kommentti

Kohti kannattavaa kasvua

Administerin vuosi 2023 oli tapahtumarikas, mutta kaksijakoinen. Alkuvuonna keskityimme kasvuun ja aloitimme Econian integroinnin osaksi konsernia. Lisäksi toteutimme kolme yrityskauppaa, joilla vahvistimme tilitoimistoliiketoimintaamme. Toukokuussa teimme toimitusjohtajan vaihdoksen, kun aloitin konsernin johdossa. Econia jatkoi kasvustrategiansa edistämistä tekemällä kansainvälisten ja Compliance-palveluiden kasvua tukevan yrityskaupan. Vuoden loppua kohden painopisteemme siirtyi kasvusta kannattavuuden parantamiseen ja ryhdyimme valmistelemaan strategiaa kaudelle 2024−2026.

Taloudellinen tuloksemme kehittyi epätyydyttävästi, ja tästä johtuen ryhdyimme määrätietoisesti toteuttamaan kannattavuusohjelmaa, jolla tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta. Arvioimme tavoitteen toteutuvan kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana. Ohjelma, joka on konsernimme kokoon nähden merkittävä ja kunnianhimoinenkin, on edennyt suunnitelmiemme mukaan.

Olemme löytäneet oikeat painopiste- ja kehitysalueet ja päässeet hyvään vauhtiin kehitystyössä identifioimalla aiempaa aktiivisemmin eri liiketoimintojen välisiä synergioita ja kilpailuetuja. Pääpainomme on nyt kannattavuuden parantamisessa ja kasvun ylläpitämisessä. Kasvua haemme jatkossakin yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta Suomessa ja Itämeren ympäristössä. Minulla on vahva näkemys, että kannattavuusohjelman ja uuden strategian myötä pystymme parantamaan kilpailukykyämme ja saavutamme asetetut tavoitteemme.

Kimmo Herranen
toimitusjohtaja

Vuosi 2023: Painopiste kannattavuuden parantamiseen

Sillalle uusi merkittävä asiakkuus palkkahallinnon ulkoistuksessa

Monivuotisen, yli 2 milj. euron sopimuksen myötä Silta tarjoaa energiatoimialan asiakkaalle kokonaisvaltaisen ulkoistetun palkkapalvelun ja työajan hallinnan.

Compliance-palveluiden tarjonta laajeni yrityskaupan myötä

Oman palvelualustan myötä Econia voi tarjota merkittävästi parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua harmaan talouden torjuntaan ja sääntelynmukaisuuden varmistamiseen.

Kolme tilitoimistoyrityskauppaa

Ruukintili Oy:n liiketoiminta, Kouvola

Varkauden Educa Oy:n tilitoimistoliiketoiminta

Tilitoimisto Kirsi Lehtinen Oy:n liiketoiminta, Jämsä

Kimmo Herranen konsernin toimitusjohtajaksi

Samalla muita johtajamuutoksia.

Kannattavuusohjelma

Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta.

Strategiatyö

Uudistetun strategian valmistelu käyntiin elokuussa.

Johtoryhmä

Yhtiö tiivisti ja tehosti konsernin johtoryhmätyöskentelyä.