Näkymät

Näkymät vuodelle 2021

Administer arvioi 31.12.2021 päättyvän tilikauden liikevaihdon ja tuloksen olevan 31.12.2020 päättynyttä tilikautta heikommat.

Tulosennusteessa on huomioitu, että vuoden 2021 kannattavuuteen vaikuttavat kasvustrategian mukaiset investoinnit, erityisesti teknologian kehittämisestä ja myyntiorganisaation sekä konsernin hallinnon vahvistamisesta johtuen, sekä toteutettuihin yrityskauppoihin liittyvät kertaluontaiset kustannukset ja integrointikustannukset. Tulosennusteessa on myös huomioitu, että vuoden 2021 liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat negatiivisesti myös asiakkaiden transaktiomäärien vähentyminen koronaviruspandemiasta johtuen sekä Adnerin tekemä NetSuite-järjestelmäuudistuksen johdosta menetetty liikevaihto.

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2022

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

  • saavuttaa vähintään 51 miljoonan euron liikevaihto; ja
  • saavuttaa vähintään 8 prosentin käyttökatemarginaali.