Näkymät

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023.

Administer arvioi liikevaihdon olevan 75–77 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 3–5 % vuonna 2023.

Yhtiössä on käynnistetty elokuussa 2023 kannattavuusohjelma, jonka tavoitteena on 7 miljoonan euron kannattavuusparannus. Myös strategiatyö on käynnistetty, ja sen valmistuttua yhtiölle asetetaan uudet, pitkän aikavälin tavoitteet.