Näkymät

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2023.

Administer arvioi liikevaihdon olevan 76–81 miljoonaa euroa (52,8 vuonna 2022) ja käyttökatemarginaalin olevan 4–8 % (7,1 vuonna 2022) vuonna 2023.

Yhtiössä on käynnistetty elokuussa 2023 kannattavuusohjelma, jonka tavoitteena on 7 miljoonan euron kannattavuusparannus. Myös strategiatyö on käynnistetty, ja sen valmistuttua yhtiölle asetetaan uudet, pitkän aikavälin tavoitteet.