Johdon liiketoimet

Ohjeet ylimmälle johdolle ja sen lähipiirille

Administerin ylimmän johdon ja sen lähipiirin (markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa asetuksen ((EU) No 596/2014, MAR, mukaisesti) on 3.7.2016 alkaen ilmoitettava osakekaupoistaan alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Ylimmän johdon on yhtiön sisäpiirikäytännön mukaisesti ilmoitettava Administerille ja Finanssivalvonnalle kaikista Administerin osakkeilla omaan lukuun tehtävistä kaupoista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua kauppapäivästä.

Kaupasta on ilmoitettava Administerille sähköpostitse osoitteeseen sisäpiiri@administer.fi. Administer tekee kaupasta Finanssivalvonnalle ilmoituksen sähköisen asioinnin kautta osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.    

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Administer Oyj LEI-tunnus: 743700M4YLEWP2UNWG60
  • Administer Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: ADMIN
  • Administer Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000513411

Ilmoituksen saatuaan Administer julkaisee viipymättä kauppaa koskevan yhtiötiedotteen. Johdon osakekauppoja koskevat pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla.

Lisätietoja ylimmän johdon ja sen lähipiirin ilmoituksia koskevista säännöksistä on osoitteessa https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/