Strategia

Administer haluaa olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella ja innovatiivisella asenteella sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella.

Administerin missio on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja sujuvaa. Yhtiön visio on tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää asiakkaiden odotukset.

Tekninen etumatka

Administerin johdon näkemyksen mukaan tekninen etumatka kilpailijoihin nähden, joka perustuu muun muassa tekoälyn, automaation ja toiminnanohjauksen hyödyntämisessä toiminnoissa, auttaa uusien asiakkaiden saamisessa ja onnistunut asiakaskokemus asiakassuhteiden pysymisessä. Yhtiö pystyy tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka muiden asioiden ohella mahdollistaa asiakkaiden menestymisen omassa liiketoiminnassaan[1].


[1] Yhtiön johdon arvio

Oma palvelu- ja ratkaisumyynti

Administerin oma palvelu- ja ratkaisumyynti on yhtiön kasvun tärkein mahdollistaja. Ammattimainen ja aktiivinen myynti luo pohjan liikevaihdon kasvulle, jota tuetaan yritysostoilla. Julkiseen sektoriin yhtiö tulee panostamaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Henkilöstön osaaminen ja viihtyvyys

Administer panostaa vahvasti henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen. Yhtiön tavoitteena on luoda houkutteleva ja kiinnostusta herättävä asema vaikealla työmarkkinalla. Tyytyväinen henkilöstö luo pohjan hyvälle asiakaskokemukselle ja asiakastyytyväisyydelle.

Administer vuosina 2022–2024

  • Strategiakausi 2022–2024 on Administerille kasvun aikaa, jolloin yhtiö hakee merkittävää osuutta kotimaisesta talous- ja palkkahallinnon palveluista ja ratkaisuista sekä konsultoinnista. Yhtiön tavoitteena on myös laajentaa Ruotsin toimintoja. Administer pyrkii tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä etsii aktiivisesti liiketoimintaansa sopivia yrityskauppakohteita. Yhtiö on investoinut vahvasti tulevaa kasvua varten ja rakentanut vahvan pohjan seuraavan kasvuloikan ottamiseksi.
  • Administerin kasvutavoitteet sisältävät uusasiakashankinnan, lisämyynnin nykyisille asiakkaille sekä yritysostot. Vuonna 2023 yhtiön tavoitteena on saavuttaa 76 – 81 miljoonan euron liikevaihto ja 4 – 8 prosentin käyttökatemarginaali.
  • Administer pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan konserniin tuleville uusille yhtiöille muun muassa mahdollisuuden parempaan osakekohtaiseen tuottoon verrattuna tilanteeseen, jossa kohdeyhtiö olisi jatkanut omana itsenäisenä yrityksenään, tehokkaat jälkimarkkinat sekä etuja toimintansa kehittämiseen. Näitä etuja ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnon palvelut, IT-palvelut, Administerin myyntitoiminto sekä muut hallinnon palvelut.
  • Administer hakee vahvaa kannattavuutta palvelutoimintojensa jatkuvalla tehostamisella, tarkalla tuotannonohjauksella, henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamisella ja siten pysyvyydellä sekä asiakkaille arvoa tuottavilla lisäpalveluilla. Tietoteknisillä ratkaisuilla rutiinityötä voidaan automatisoida myös tulevaisuudessa lisää. Yhtiön tarjoamien konsultointipalveluiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja Administerille parempikatteista liikevaihtoa.
  • Lisäksi yhtiö arvioi lyhyemmällä aikavälillä realisoivansa potentiaalisia synergiahyötyjä EmCe-yrityskaupasta ennen tilikauden 2023 loppua. Yhtiö arvioi myös, että nykyisten konserniyhtiöiden välillä on edelleen realisoimatta synergiahyötyjä eteenkin IT-järjestelmiin ja tukifunktioihin liittyen. Administerin näkemyksen mukaan sen nykyinen organisaatio pystyisi henkilökunnan tehokkuutta parantamalla tekemään korkeampaa liikevaihtoa ilman kulujen huomattavaa nousua.