Taloudelliset tavoitteet

Administerin hallitus on asettanut vuodelle 2023 seuraavat tavoitteet:

  • Saavuttaa 76 – 81 miljoonan euron liikevaihto ja
  • Saavuttaa 4 – 8 prosentin käyttökatemarginaali.

Administerin liikevaihdon kasvutavoite perustuu orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun. Yhtiön kannattavuustavoite koostuu monesta eri tekijästä, erityisesti oman teknologian ja operatiivisen toiminnan tehostamisen mahdollistamaan skaalautuvaan orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun. Yhtiössä on käynnistetty elokuussa 2023 kannattavuusohjelma, jonka tavoitteena on 7 miljoonan euron kannattavuusparannus. Kannattavuusohjelman yhteydessä käynnistettiin myös uuden strategian valmistelu, jonka myötä yhtiölle asetetaan uudet pitkän aikavälin tavoitteet.