Osake ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja yhtiöllä on 14 354 144 täysin maksettua osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta. Osakkeet ovat euromääräisiä.

Yhtiön osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämässä sähköisessä arvo-osuusjärjestelmässä.