Tilintarkastus

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Eerola.

Yhtiön tilintarkastajaksi 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan.