Liputus

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista sekä listayhtiölle että Finanssivalvonnalle. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää, että omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset on lähetettävä Administer Groupille sähköpostitse osoitteeseen kalle.lehtonen@administer.fi.

Administer Group on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset:

JulkaisupäiväTapahtumapäiväOsakkeenomistajaKynnysSuora omistus %Kokonaisomistus %
5.6.202419.4.2024Peter Aho yli 30 %47,59 %47,59 %
5.6.202419.4.2024Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarinenyli 5 %8,71 %8,71 %
5.6.202419.4.2024Rolf Backlundyli 5 %0,2 %8,6 %