Yhtiökokous 2023

Yhtiökokouspöytäkirja 2023

Kutsu Administer Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2023 15:00:00 EEST

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Administer Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.5.2023 kello 15:00, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo) Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuviksi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 14:30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen ajantasaisen etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvaksi on osakkeenomistajaa sitova.

Lisäksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ohjeet ajantasaisen etäyhteyden kautta osallistuville osakkeenomistajille sekä ohjeet ennakkoäänestykselle löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

B. Yhtiökokousasiakirjat

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

D. 16.5.2023 yhtiökokouksen pöytäkirja

Lomakkeet

Administer Oyj – Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Administer Oyj – Valtakirja Yhtiökokous.docx

Administer Oyj – Yhtiokokous Tietosuojaseloste.docx


Lisätietoja

Peter Aho, toimitusjohtaja, peter.aho@administer.fi, puh. 040 501 3661

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, +358 40 579 6210.

Yhtiökokouskutsu PDF