Tiedonantopolitiikka

Administerin hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan ne keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Administer viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Administer noudattaa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, josta säädetään First Northin ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, tätä tiedonantopolitiikkaa ja kaikkia muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Tiedonantopolitiikka pdf