Johtoryhmä

Peter Aho, Toimitusjohtaja

Nimittämisvuosi

1994

Syntymävuosi

1970

Koulutus

Merkonomi, kauppatieteiden opintoja

 • Riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta
 • Osakkeet: 6 880 980
 • Administer Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 1994
 • Aho on toiminut Administer Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1994 lähtien
 • Aho toimii myös Adner Oy:n toimitusjohtajana
Johan Idman, Talousjohtaja

Nimittämisvuosi

2017

Syntymävuosi

1967

Koulutus

DI ja MBA

 • Osakkeet: 15 000
Keskeinen työkokemus
 • Senior Advisorina Straquest Oy:ssä vuonna 2017
 • Talousjohtajana Bright Finland Oy:llä vuosina 2013–2017
 • Talous- ja hallintojohtajana Stereoscape Oy:ssä vuosina 2012–2013
 • Toimitusjohtajana Millenomia Oy:ssä vuonna 2012
 • Nokia Oyj:ssä erilaisissa rooleissa talouden ja kehityksen parissa vuosina 2003–2010
 • Johtajana sekä projektijohtajana Nokia Mobile Phonesilla vuosina 1995–2003
 • Neste Oyj:ssä projekti-insinöörinä vuosina 1991–2002
Kati Paulin, Strategiajohtaja

Nimittämisvuosi

2021

Syntymävuosi

1979

Koulutus

Tradenomi, MBA

 • Osakkeet: –
Keskeinen työkokemus
 • Silta Group -konsernissa sekä Silta Oy:ssä toimitusjohtajana vuosina 2018–2021, ja
 • talousjohtajana vuodesta 2012, talouspäällikkönä vuosina 2011–2012 sekä lisäksi vuosina 2003–2011 eri rooleissa controllerina, kirjanpitäjänä sekä toimistosihteerinä
Paula Niemi, Henkilöstöjohtaja

Nimittämisvuosi

2022

Syntymävuosi

1977

Koulutus

BBA ja Henkilöstöpäällikön tutkinto

 • Osakkeet: –
Keskeinen työkokemus
 • HR Business Partner / Administer Oyj vuosina 2020-2022
 • HR Manager, Outsourcing / Silta Oy vuosina 2019 – 2022
 • HR Business Partner / Silta Oy vuosina 2017 – 2019
 • Yrittäjä / Silta Oy:n HR verkostokumppani vuosina 2016 – 2017
 • HR Partner / Finnair Oyj vuosina 2012 – 2016
Jussi Jaakkola, Myyntijohtaja

Nimittämisvuosi

2020

Syntymävuosi

1974

Koulutus

Tradenomi

 • Osakkeet: 12 880
Keskeinen työkokemus
 • Yhtiön palveluksessa myyntipäällikkönä ja myyntijohtajana vuodesta 2010
 • Vuosina 2001–2005 sekä 2008–2010 Martela Oyj:llä myyntineuvottelijana sekä projektipäällikkönä
 • Yhteyspäällikkönä Mobel Original Design Oy:llä vuosina 2005–2007
 • Myyntiedustajana Finnside Oy:ssä vuosina 1998–2001
Markus Backlund, Toimitusjohtaja, Emce

Nimittämisvuosi

2008

Syntymävuosi

1968

Koulutus

Merkonomi

 • Konsernin johtoryhmässä vuodesta 2021.
 • Osakkeet: –

Backlund omistaa 27 % Sijoitus Oy MC Invest Ab:n osakkeista ja 26,7 % äänistä. Sijoitus Oy MC Invest Ab omistaa 1 102 620 Yhtiön osaketta, edustaen 9,75 % Yhtiön osakkeista ja äänistä.

Keskeinen työkokemus
 • Emce Solution Partner Oy:n operatiivisena johtajana vuosina 2006–2008
 • Sentera Oyj:llä controllerina sekä Business Unit Leadina vuosina 2005–2006
 • Lisäksi Backlund on toiminut Tietonovo Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2005, mitä ennen hän toimi yhtiössä eri rooleissa vuodesta 1996 lähtien
Jukka Iivonen, Tietohallintojohtaja

Nimittämisvuosi

2018

Syntymävuosi

1963

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

 
 • Osakkeet: 1000 kpl
Keskeinen työkokemus
 • Konsulttina Trimico Oy:llä vuonna 2018
 • Operatiivisena sekä tietohallintojohtajana Kovanen Yhtiön Oy:llä vuosina 2015–2017
 • Toimitus- ja maajohtajana TDC Hosting Oy:llä vuosina 2012–2014
 • Myynti- ja markkinointijohtajana sekä toimitusjohtajana Cybercom Finland Oy:llä vuosina 2010–2012
Pertti Vartiamäki, Toimitusjohtaja, Kuntalaskenta Oy

Nimittämisvuosi

2018

Syntymävuosi

1967

Koulutus

Merkonomi

 • Osakkeet: 1150 kpl
Keskeinen työkokemus
 • Myyntipäällikön tehtävissä vuodesta 1986 lähtien Administer Oy Tampereella, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy:ssä, Datainfo Tampereella ja Hi-Lam Oy:ssä
Kimmo Herranen, Toimitusjohtaja, Silta Oy

Nimittämisvuosi

2021

Syntymävuosi

1973

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

 • Osakkeet: 231 700
Keskeinen työkokemus
 • Golf Center Oy:n liiketoimintajohtajana vuosina 2020–2021
 • Yrittäjänä Gaselliyritys Herranen Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen
 • Liiketoimintajohtajana I S Mäkinen Oy:ssä vuonna 2019
 • Myynti- ja markkinointijohtajana Administer Oy:ssä vuosina 2005–2018
Keskeisimmät luottamustoimet
 • Masterhill Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien
Mikko Vahtera, Johtaja, konsultointi-liiketoiminta

Nimittämisvuosi

2022

Syntymävuosi

1986

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 1100   Keskeinen työkokemus
 • liiketoimintajohtajana (konsultointi, rahoitus ja lakiasiat) Talenom Oyj:ssä 2017 – 2022
 • pankinjohtajana Danske Bankissa 2012 – 2017
Keskeisimmät luottamustoimet:
 • TTM Group Hallituksen jäsen vuodesta 2022 lähtien
 • TTA Group Hallituksen jäsen vuodesta 2022 lähtien

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.