Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti Administerin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021, että 1.1.2022 alkaen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 4 000 euroa kuukaudessa kullekin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista on ehdollinen Listautumisen toteutumiselle.

Alla olevassa taulukossa esitetään Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä yhtiön hallituksen palkat ja palkkiot 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta.

(TEUR)(Tilintarkastamaton)2021
1.1.–30.9.
2020
1.1.–30.9.
2020
1.1.–31.12.
2019
1.1.–31.12.
2018
1.1.–31.12.
Toimitusjohtaja158,3158,0207,7187,2206,6
Muu johtoryhmä599,6508,6622,7534,5358,51)
Hallitus4541565647
Yhteensä802,9707,6886,4777,7612,1
1) Vuonna 2018 ei ollut Konsernin johtoryhmää, joten taulukossa on esitetty luku Yhtiön johtoryhmän osalta.

Konserniyritysten toimitusjohtajille tai hallitusten jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja tai annettu heitä koskevia vakuuksia tai muita vastuusitoumuksia. Konserniyritysten toimitusjohtajat ovat TyEL/YEL:n piirissä. Toimitusjohtajien tai hallitusten jäsenten tai toimielimiin aiemmin kuuluneiden henkilöiden osalta ei ole tehty muita eläkesitoumuksia, [eikä johtoryhmän jäsenten työ- tai palvelussopimuksista Administerin kanssa johdu etuja sopimuksen päättyessä.]

Palkitsemisjärjestelmät

Administerilla ei ole voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä.

Administerilla on työn tuottavuuteen pohjautuvat palkkiojärjestelmät konsernin työntekijöille ja johtoryhmän jäsenille.