Palkitseminen

Osakeyhtiölain mukaisesti Administerin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön yhtiökokous päätti 18.5.2022, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole Yhtiön palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.

Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Alla olevassa taulukossa esitetään Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä yhtiön hallituksen palkat ja palkkiot tilikausilta 2018 – 2021.

(TEUR)(Tilintarkastamaton)2021
1.1.–31.12.
2020
1.1.–31.12.
2019
1.1.–31.12.
2018
1.1.–31.12.
Toimitusjohtaja208,0207,7187,2206,6
Muu johtoryhmä727,6622,7534,5358,51)
Hallitus61,0565647
Yhteensä996,6886,4777,7612,1
1) Vuonna 2018 ei ollut Konsernin johtoryhmää, joten taulukossa on esitetty luku Yhtiön johtoryhmän osalta.

Konserniyritysten toimitusjohtajille tai hallitusten jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja tai annettu heitä koskevia vakuuksia tai muita vastuusitoumuksia. Konserniyritysten toimitusjohtajat ovat TyEL/YEL:n piirissä. Toimitusjohtajien tai hallitusten jäsenten tai toimielimiin aiemmin kuuluneiden henkilöiden osalta ei ole tehty muita eläkesitoumuksia, [eikä johtoryhmän jäsenten työ- tai palvelussopimuksista Administerin kanssa johdu etuja sopimuksen päättyessä.]

Palkitsemisjärjestelmät

Administerilla ei ole voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä.

Administerilla on työn tuottavuuteen pohjautuvat palkkiojärjestelmät konsernin työntekijöille ja johtoryhmän jäsenille.