Administerin vahvuudet

Ainutlaatuinen palveluvalikoima

Administer Group on henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujen sekä niihin liittyvien ohjelmistojen moniosaaja. Yhtiön ainutlaatuinen palveluvalikoima koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista, henkilöstövuokrauksesta, monipuolisista asiantuntijapalveluista sekä ohjelmistoista ja yhtiö on tästä syystä keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Asiakkaiden kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset pitkille asiakassuhteille ja mahdollisuuden kasvaa asiakkaiden kanssa. Konsernin eri liiketoimintojen palvelutarjooma tukee kokonaisuutta ja mahdollistaa kasvun.

Administer Groupiin kuuluva Silta on markkinajohtaja palkkapalveluiden ulkoistuksessa ja Econia on johtava toimija harmaan talouden torjunnassa.

Administer Groupin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien palkka- ja taloushallinnon palvelujen tarjoamiseen, minkä lisäksi yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman lisäpalveluita sekä sopivimmat teknologiat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Henkilöstövuokraus ja harmaan talouden torjuntaan liittyvät palvelut sekä kansainväliset asiantuntijapalvelut täydentävät kokonaisuutta.

Laaja asiakaskunta tarjoaa mahdollisuuden kasvaa monessa eri asiakassegmentissä

Administer Groupin asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin sekä julkishallinnon toimijoihin, kuten kuntiin ja kaupunkeihin.

Yhtiön asiakasyritykset ovat hajautuneet useille eri toimialoille, joista liikevaihdolla mitattuna suurimpia ovat finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. Laaja asiakaskunta tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta Administer Groupin liiketoimintaan. Se myös mahdollistaa orgaanista kasvua.

Mahdollisuus palvella asiakkaita paikallisesti

Administer Groupilla on koko maan kattava verkosto toimipisteitä, mikä mahdollistaa yhtiön paikallisen asiakasläheisen palvelutavan. Laaja toimipisteverkko mahdollistaa sen, että yhtiö voi toiminnassaan ottaa paikalliset näkökulmat sekä käytännöt huomioon.