Administerin vahvuudet

Administer tarjoaa asiakkailleen liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluja

  • Administerin palvelutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista ja yhtiö on tästä syystä keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa.
  • Asiakkaiden kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset pitkille asiakassuhteille ja mahdollisuuden kasvaa asiakkaiden kanssa.

Administer on yksi Suomen johtavista talous- ja palkkahallinnon ulkoistuspalvelujen tarjoajista liikevaihdolla mitattuna

  • Talous- ja palkkahallinnon markkinat ovat digimurroksen keskellä, ja teknologian hyödyntämisestä liiketoiminnassa on tullut tärkeimpiä kilpailuetuja.
  • Suuret toimijat ovat etulyöntiasemassa pienempiin toimijoihin nähden, koska niillä on suuremmat resurssit kehittää omaa teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat markkinassa skaalaetuja. Administerilla on yhtenä johtavista toimijoista vahva asema nopeasti kehittyvässä markkinassa.

Administer tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia laajan valikoiman jatkuvia ulkoistuspalveluja ja täydentäviä konsultointipalveluja samalta yhtiöltä

Administerin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien talous- ja palkkahallinnon palvelujen tarjoamiseen, minkä lisäksi yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman lisäpalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Panostaminen digitaaliseen palvelumalliin ja omiin ohjelmistoihin

  • Yhtiö kehittää jatkuvasti omia ohjelmistoja säilyttääkseen kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa markkinassa.
  • Viime aikoina Administer on kehittänyt esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä osana sen palvelujen tarjoamista. Yhtiön panostus palveluidensa digitalisoimiseen ja automaatioon vapauttaa työntekijöiden resursseja matalamman lisäarvon toistuvista tehtävistä korkeamman lisäarvon konsultointitehtäviin.

Laaja asiakaskunta tarjoaa mahdollisuuden kasvaa monessa eri asiakassegmentissä

  • Administerin asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin sekä julkishallinnon toimijoihin, kuten kuntiin ja kaupunkeihin.
  • Yhtiön asiakasyritykset ovat hajautuneet useille eri toimialoille, joista liikevaihdolla mitattuna suurimpia ovat finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. Laaja asiakaskunta myös tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta Administerin liiketoimintaan.

Mahdollisuus palvella asiakkaita paikallisesti

  • Administerilla on koko maan kattava verkosto toimipisteitä, mikä mahdollistaa yhtiön paikallisen asiakasläheisen palvelutavan.
  • Laaja toimipisteverkko mahdollistaa sen, että yhtiö voi toiminnassaan ottaa paikalliset näkökulmat sekä käytännöt huomioon.