Yhtiökokous 2024

Yhtiökokouspöytäkirja 2024

Kutsu Administer Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 19.3.2024 klo 10.

Administer Oyj Yhtiötiedote 18.3.2024 klo 15.00

Administer Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 10.4.2024 kello 10:00, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo) Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuviksi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 09:30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen ajantasaisen etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvaksi on osakkeenomistajaa sitova.

Lisäksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ohjeet ajantasaisen etäyhteyden kautta osallistuville osakkeenomistajille sekä ohjeet ennakkoäänestykselle löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

B. Yhtiökokousasiakirjat

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Lomakkeet

Administer Oyj – Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Administer Oyj – Valtakirja Yhtiökokous.docx

Administer Oyj – Yhtiokokous Tietosuojaseloste.docx


Lisätietoja

Kimmo Herranen

toimitusjohtaja

Administer Oyj

puh. 050 560 6322

kimmo.herranen@administer.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Puh: +358 40 579 6210Yhtiökokouskutsu PDF