Yhtiökokous 2022

Yhtiökokouspöytäkirja 2022

Kutsu Administer Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2022 10:30:00 EEST

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Administer Oyj – Yhtiötiedote 26.4.2022 klo 10.30Administer Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 18.5.2022 klo 10.00 Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki. Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C: ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

B. Yhtiökokousasiakirjat

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

D. 18.5.2022 yhtiökokouksen pöytäkirja

Lomakkeet

Administer Oyj – Ennakkoaanestyslomake.docx

Administer Oyj – Valtakirja Yhtiökokous.docx

Administer Oyj – Yhtiokokous Tietosuojaseloste.docx


Lisätietoja

Peter Aho, toimitusjohtaja, peter.aho@administer.fi, puh. 040 501 3661

Johan Idman, talousjohtaja, johan.idman@administer.fi, puh. 040 544 3442

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, +358 40 579 6210.

Yhtiökokouskutsu PDF