Taloustietoa

Avainluvut 2018-2021 ja 1-9/2021

(TEUR)(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)1–9/20211–9/20201–12/20201–12/20191–12/2018
Liikevaihto29 98132 51843 6781)45 2851)36 9711)
Käyttökate1 3522 8574 4492 9571 888
Käyttökate % 4,5 %8,8 %10,2 %6,5 %5,1 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto7892 4403 8501 8581 091
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % 2,6 %7,5 %8,8 %4,1 %3,0 %
Liikevoitto / -tappio-1331 7182 8901)8821)4761)
Liikevoitto / -tappio % -0,4 %5,3 %6,6 %1,9 %1,3 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-3221 5062 6121)5741)2391)
Tilikauden voitto / -tappio-4621 001 1 9551)4291)-51)
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos4601 7232 9151 405610
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %1,5 %5,3 %6,7 %3,1 %1,6 %
Oman pääoman tuotto % (ROE)3,4 %13,7 %23,1 %6,1 %-0,1 %
Omavaraisuusaste %55,2 %35,0 %38,3 %29,1 %26,4 %
Velkaantumisaste %33,9 %82,6 %65,1 %109,7 %143,6 %
Liikevaihdon kasvu %-7,8 %-3,5 %22,5 %82,7 %
Henkilömäärä590573594645514
Liikevaihto per henkilö50,856,873,570,271,9
Henkilöstökulu per henkilö35,136,747,045,7045,9
Henkilöstökulu per liikevaihto %69,1 %64,6 %63,9 %65,0 %63,9 %
1) Tilintarkastettu