Hallinto

Administer Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, First Northin sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Koska yhtiön osakkeita ei ole listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla tai millään muulla säännellyllä markkinalla, yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia. Yhtiön tarkoituksena on kuitenkin saattaa hallintonsa hallinnointikoodin mukaiseksi tulevien vuosien aikana.

Yhtiöjärjestys pdf