Sijoittajasuhteet

Kimmo Herranen

Toimitusjohtaja

Sähköposti

kimmo.herranen@administer.fi

Puhelin

050 560 6322

Kalle Lehtonen

Talousjohtaja

Sähköposti

kalle.lehtonen@administer.fi

Puhelin

0400 539 968

Administerin viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään riittävät, luotettavat ja oikeat tiedot yhtiöstä sekä sen arvopapereista ja niiden arvoon vaikuttavista seikoista. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikessa viestinnässään luotettavalla, läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla. Yhtiö viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiön tai sen arvopapereiden kannalta. Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi.

Yhtiö noudattaa ennen tulosjulkistuksia 30 päivän hiljaista ajanjaksoa, jolloin yhtiön johto ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai mediaa eivätkä muutoin ole heihin yhteydessä.  Yhtiön tulosjulkistusten ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.