Sisäpiirihallinto

Administer on laatinut sisäpiiriohjeen, joka sisältää menettelytavat ja toimintaohjeet yhtiön henkilöstölle ja johdolle. Sisäpiiriohje täydentää 

  • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU muutoksineen) 
  • markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (2014/57/EU muutoksineen) 
  • komission delegoidun asetuksen (2016/522/EU muutoksineen) 
  • komission täytäntöönpanoasetusten (2016/347/EU ja 2016/523/EU muutoksineen)
  • kotimaisen sääntelyn, erityisesti rikoslain (39/1889 muutoksineen) 51 luvun ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen)
  • Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sisäpiiriohjeen, jota Administer on Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan
  • Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista

Sisäpiiriohjeen tarkoitus on luoda selkeät toimintaohjeet mm. sisäpiiritiedon hallinnointiin, sisäpiiriluettelojen ylläpitoon sekä ilmoitusvelvollisten henkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen.

Administer sisäpiiriohje pdf